دسترسی سریع

آمار مرورگرها

عکس نام مرورگر نمودار تعداد
browser w3m w3m
0%
0
browser Voyager Voyager
0%
0
browser unknown unknown
1%
82394
browser Safari Safari
5%
267780
browser Opera Opera
0%
14578
browser OmniWeb OmniWeb
0%
0
browser Netscape Netscape
0%
1
browser Mozilla Mozilla
0%
923
browser Lynx Lynx
0%
97
browser Links Links
0%
0
browser Konqueror Konqueror
0%
6
browser K-Meleon K-Meleon
0%
0
browser Internet Explorer Internet Explorer
2%
137237
browser iCab iCab
0%
0
browser IBrowse IBrowse
0%
0
browser Galeon Galeon
0%
5
browser Firefox Firefox
15%
771933
browser Epiphany Epiphany
0%
0
browser ELinks ELinks
0%
0
browser Curl Curl
0%
389
browser Chrome Chrome
17%
839455
browser Camino Camino
0%
2
browser Bot Bot
56%
2754708
browser Amaya Amaya
0%
0
تلفن : 03132665545

روابط عمومی و فکس : 03132665546

همراه روابط عمومی: 09133898725

ایمیل : info@footballisf.ir

اصفهان خیابان بزرگمهر کوچه مسجدالکریم جنب ورزشگاه نصر

logo-samandehi