»حضور جعفر جعفری دبیر هیأت فوتبال شهرستان اصفهان به عنوان مسئول برگزاری مسابقات فوتسال قهرمانی مراکز علمی کاربردی استان اصفهان


حضور جعفر جعفری دبیر هیأت فوتبال شهرستان اصفهان به عنوان مسئول برگزاری مسابقات فوتسال قهرمانی مراکز علمی کاربردی استان اصفهان

 


ارسال شده در جمعه 15 دی 1396 ساعت 7:30 بعد از ظهر توسط مدیر روابط عمومی


{ بازگشت }