»جلسه بررسی عملکرد مرحله ابتدایی جشنواره مدارس فوتسال شهرستان اصفهان برگزار شد


جلسه بررسی عملکرد مرحله ابتدایی جشنواره مدارس فوتسال شهرستان اصفهان برگزار شد


ارسال شده در یکشنبه 22 بهمن 1396 ساعت 10:56 بعد از ظهر توسط مدیر روابط عمومی


{ بازگشت }