»ششمین دوره کلاس داوری درجه سه شهرستان اصفهان با تدریس رضا دهقان رئیس هیات فوتبال شهرستان اصفهان آغاز شد


ششمین دوره کلاس داوری درجه سه شهرستان اصفهان با تدریس رضا دهقان رئیس هیات فوتبال شهرستان اصفهان آغاز شد

ششمین دوره کلاس داوری درجه سه شهرستان اصفهان با تدریس رضا دهقان رئیس هیات فوتبال شهرستان اصفهان آغاز شد


ارسال شده در دوشنبه 30 بهمن 1396 ساعت 8:43 بعد از ظهر توسط مدیر روابط عمومی


{ بازگشت }