»جلسه هماهنگی سرپرستان تیم های حاضر در لیگ فوتبال زیر ۱۴ ، زیر ۱۵ و نوجوانان شهرستان اصفهان در حضور جعفری دبیر هیات فوتبال شهرستان اصفهان برگزار شد


جلسه هماهنگی سرپرستان تیم های حاضر در لیگ فوتبال زیر ۱۴ ، زیر ۱۵ و نوجوانان شهرستان اصفهان در حضور جعفری دبیر هیات فوتبال شهرستان اصفهان برگزار شد

جلسه هماهنگی سرپرستان تیم های حاضر در لیگ فوتبال زیر ۱۴ ، زیر ۱۵ و نوجوانان شهرستان اصفهان در حضور جعفری دبیر هیات فوتبال شهرستان اصفهان برگزار شد


ارسال شده در شنبه 20 مرداد 1397 ساعت 6:56 بعد از ظهر توسط مدیر روابط عمومی


{ بازگشت }