»جلسه هماهنگی و تبادل نظر واحد مسابقات هیات فوتبال شهرستان اصفهان با رئیس سازمان مسابقات هیات فوتبال استان اصفهان برگزار گردید


جلسه هماهنگی و تبادل نظر واحد مسابقات هیات فوتبال شهرستان اصفهان با رئیس سازمان مسابقات هیات فوتبال استان اصفهان برگزار گردید.

 
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات فوتبال شهرستان اصفهان با هماهنگی قبلی دیدار و گفتگو  واحد مسابقات با مسول سازمان مسابقات هیات فوتبال استان اصفهان برگزار گردید .
در این دیدار ابتدا جعفری دبیر هیات فوتبال ضمن تقدیر و تشکر از زحمات واحد مسابقات استان گفت : با توجه به وضعیت جدید این سازمان میبایست جلسه هماهنگی جهت بهتر لرگزار شدن و همچنین تعامل لازم با هیات محترم استان صورت میگرفت که امیدواریم با اینگونه جلسات هماهنگی های لازم با واحد مسابقات و البته دیگر واحد های هیات فوتبال صورت پذیرد .
در ادمه ناظمی مسول واحد مسابقات که به همراه همکاران خود آقایان رمضانی و اسماعیلی در جلسه حضور داشتند کلیه موارد مبهم در نوع برگزاری و دیگر مواردی که نیازمند هماهنگی بود را ارایه دادند .
در ادامه این جلسه سید هادی موسوی مسول سازمان مسابقات هیات فوتبال استان اصفهان ضمن تقدیر و تشکر لز حضور اعضای هیات فوتبال شهرستان اصفهان موارد لازم پیرامون مسابقات در فصل جدید را گفت و یاداآور شد با هماهنگی های لازم بتوانیم گام بلندی در راه حرفه ای شدن مسابقات برداریم .
لازم به ذکر است در این دیدار محمد لایقی مسول واحد داوران و اکبر باقری مسول واحد نظارت هیات فوتبال شهرستان اصفهان نیز حضور داشتند

ارسال شده در شنبه 3 شهریور 1397 ساعت 11:11 بعد از ظهر توسط مدیر روابط عمومی


{ بازگشت }