»جلسه مسئولین واحد های مختلف هیات فوتبال شهرستان اصفهان با حضور جعفری دبیر هیات فوتبال برگزار گردید


جلسه مسئولین واحد های مختلف هیات فوتبال شهرستان اصفهان با حضور جعفری دبیر هیات فوتبال برگزار گردید


ارسال شده در شنبه 10 شهریور 1397 ساعت 5:45 قبل ‏از ظهر توسط مدیر روابط عمومی


{ بازگشت }