»جعفری دبیر هیات فوتبال در کنار نخبه های ۱۲ سال شهرستان اصفهان در تست ارزیابی تیم منتخب استان اصفهان حضور یافت


جعفری دبیر هیات فوتبال در کنار نخبه های ۱۲ سال شهرستان اصفهان در تست ارزیابی تیم منتخب استان اصفهان حضور یافت
 


ارسال شده در پنجشنبه 15 شهریور 1397 ساعت 6:48 بعد از ظهر توسط مدیر روابط عمومی


{ بازگشت }