----

جداول لیگ فوتسال جوانان شهرستان اصفهان

 

گروه A ( منطقه یک )

 

رتبه

نام تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

1

ماهان مهر

2

1

1

0

5

3

2

4

2

اسپادانا بهارستان

2

1

1

0

3

2

1

4

3

سپاهان خوراسگان

2

1

0

1

3

1

2

1

4

آذین سپهر

2

1

0

1

3

4

1-

3

5

آینده سازان

2

0

2

0

4

4

0

2

6

درخشان رهنان

2

0

0

2

1

5

4-

0

 

گروه B ( منطقه یک )

 

رتبه

نام تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

1

ستارگان بهارستان

2

2

0

0

4

0

4

6

2

فراز شاهین

2

2

0

0

3

1

2

6

3

پیام فراز کاوه

2

1

0

1

5

3

2

3

4

بیتا سپاهان

2

1

0

1

2

4

2-

3

5

یاوران المهدی

2

0

0

2

0

2

2-

0

6

تین تاج

2

0

0

2

2

6

4-

0

 

گروه C ( منطقه یگ )

 

رتبه

نام تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

1

میثاق

2

1

1

0

5

3

2

4

2

اکباتان

2

1

1

0

4

3

1

4

3

شهدای بهرام آباد

2

1

0

1

6

5

1

3

4

پارسیان

2

1

0

1

4

3

1

3

5

فراز سپهر

2

1

0

1

4

3

1

3

6

سبحان زاینده رود

2

0

0

2

2

8

6-

0

 

گروه D ( منطقه یک )

 

رتبه

نام تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

1

هلال احمر

2

2

0

0

6

0

6

6

2

آرمان سازندگی

2

1

1

0

6

1

5

4

3

سلامتیان خودرو

2

1

1

0

4

1

3

4

4

رویان فیروز نقش جهان

2

1

0

1

1

4

3-

3

5

گیتی فردوس

2

1

0

1

0

5

5-

3

6

زرد کوه بختیاری

2

0

0

2

0

6

6-

0

 

تلفن : 03132665545

روابط عمومی و فکس : 03132665546

همراه روابط عمومی: 09133898725

ایمیل : info@footballisf.ir

اصفهان خیابان بزرگمهر کوچه مسجدالکریم جنب ورزشگاه نصر

logo-samandehi